Neidio i'r prif gynnwy

Taflenni gwybodaeth Radiotherapi

Er ein bod wrthi'n pontio, mae ein holl daflenni cyfredol ar gael o'n hen wefan Canolfan Ganser Felindre Canolfan Ganser Felindre | Taflenni gwybodaeth (wales.nhs.uk)

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn gyflym, rhestrir ein taflenni cyffredinol eraill isod.

Os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, cysylltwch â'n Rheolwr Gwybodaeth i Gleifion: Leigh Porter a fydd yn ceisio cynorthwyo.

Radiotherapi i blant
27/01/21
Radiotherapi i blant

Bydd y llyfryn hwn yn eich helpu i ddeall beth fydd yn digwydd pan fydd eich plentyn yn dod i ysbyty Felindre i gael triniaeth radiotherapi. 

Brachytherapi prostad
27/01/21
Brachytherapi prostad

Mae’r daflen hon yn rhoi gwybodaeth ar fracitherapi’r prostad. Bydd y daflen yn esbonio beth yw hyn a sut caiff ei berfformio. Bydd hefyd yn dweud wrthych am sgîl-effeithiau cyffredin y gallech eu dioddef. Rhoddir rhifau ffôn cyswllt ar ddiwedd y daflen.