Neidio i'r prif gynnwy

Codi Pryder

Nod y GIG yng Nghymru yw darparu’r gofal a’r driniaeth orau posibl.

Mae’n bwysig ein bod yn croesawu sylwadau ac yn dysgu o brofiadau pobl, boed yn dda neu’n wael. Mae’r mwyafrif llethol o bobl yn hapus gyda’r gwasanaeth maen nhw’n ei dderbyn. Fodd bynnag, weithiau, efallai na fydd pethau’n mynd cystal â’r disgwyl. Pan fydd hynny’n digwydd, mae angen i ni edrych ar beth aeth o’i le fel y gallwn geisio ei unioni.

Mae’r daflen hon yn gymwys i chi:

  • os nad ydych yn hapus gyda’r gofal neu’r driniaeth a ddarparwyd gan y GIG yng Nghymru neu ar ei ran; neu
  • os oes gennych unrhyw bryderon eraill rydych chi’n meddwl y dylem wybod amdanynt.

Dolenni defnyddiol