Neidio i'r prif gynnwy

Costau byw

A lady is sat on a sofa and using a tablet device.

Rydym yn gwybod bod costau byw yn peri pryder i lawer o bobl, ond mae’n gallu bod yn arbennig o anodd i'r bobl hynny sydd eisoes yn wynebu ansicrwydd oherwydd eu bod wedi cael eu diagnosio gyda chanser.

Mae Canolfan Ganser Felindre yma i chi. Mae gennym sawl gwasanaeth pwysig sy'n gallu darparu cymorth a helpu gydag effeithiau costau byw.

Boed hynny i chi'ch hun neu'n i rywun rydych chi’n ei garu, cymerwch olwg ar y tudalennau isod. Maen nhw'n cynnwys cyngor pwysig, awgrymiadau, ac adnoddau ar gyfer rhai o'r heriau y gallech chi eu hwynebu.

A man is using a cash machine. He is wearing a face mask.

Cymorth ariannol

Deall y budd-daliadau gwladol ar cynlluniau gallwch chi fanteisio…

A counsellor is sat on a chair in the foreground, with a woman sat opposite on a sofa.

Cymorth iechyd meddwl

Dysgu strategaethau newydd i ymdopi â theimladau fel gorbryder.

A woman is in the gym and exercising on a rowing machine.

Cymorth llesiant

Adnabod eich lles meddwl a chymryd camau gweithredol.