Neidio i'r prif gynnwy

Trawsnewid gwasanaethau canser

Dyfodol Felindre: trin mwy, byw yn hirach, yn nes at adref.

Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn Ne Ddwyrain Cymru.

Mae mwy a mwy o bobl yn cael eu diagnosio gyda chanser.
Ond mae gan Gymru rai o’r cyfraddau goroesi isaf yn y byd gorllewinol.

Nid yw’r system fel ag y mae ar hyn o bryd yn gweithio cystal ag y dylai. Nid yw’r GIG yn diagnosio canser yn ddigon cynnar. Nid oes gan Ganolfan Ganser Felindre, sy’n 60 oed, y cyfleusterau na’r gofod sydd eu hangen arnom. Nid ydym yn rhoi’r gwasanaeth gorau posibl i bob claf yn agos at adref ble bynnag maen nhw’n byw. A dydyn ni ddim yn atal digon o ganser yn y lle cyntaf.

Felly, ar draws y system, beth bynnag ein rolau a’n lleoliadau gwaith, mae sefydliadau yn dod at ei gilydd i wella gwasanaethau canser.

Rydym yn gweithio i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd, gyda chanolfan radiotherapi lloeren yn y Fenni. Rydym yn gweithio i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd mae technoleg ddigidol yn eu cynnig. Ac mae angen i ni weithio’n wahanol.

Yn y dyfodol, byddwn yn atal canser yn y lle cyntaf os yn bosibl. Byddwn yn diagnosio canser yn gynt i wella’r siawns o’i wella’’n llwyr. Byddwn yn trin mwy o gleifion ac yn helpu mwy o bobl i fyw’n hirach gyda chanser. A byddwn yn trin mwy o gleifion yn nes at adref.

Rydym yn gwneud hyn i gyd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, er mwyn iddynt allu byw yn hirach ac yn well.

Os ydych eisiau cymryd rhan, cofrestrwch i gael newyddion a chael eich diweddaru yma.

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, Uned 2,Cwrt Charnwood, Parc Nantgarw, Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QZ
Rhif ffôn: 029 2019 6161