Neidio i'r prif gynnwy

Y newyddion diweddaraf

Erthyglau o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Velindre

04/10/22
Byddwch yn Barod am Driniaeth – Colorectol Digital (BETR-C Digidol) – cyfle i gynnwys y cyhoedd
03/10/22
Oncolegwyr Felindre yn ennill gwobr ryngwladol fawreddog

Llongyfarchiadau i Dr Ricky Frazer, Dr Senjuti Gupta a gweddill y tîm y tu ôl i'r poster arobryn hwn yng Nghyngres Cymdeithas Ewropeaidd Oncoleg Feddygol (ESMO).

29/09/22
Lansio gwasanaeth newydd i ganfod a thrin sgil effeithiau andwyol yn gyflym i gleifion imiwnotherapi yn ne-ddwyrain Cymru

Mae gwasanaeth arloesol newydd wedi ei lansio yng Nghanolfan Ganser Felindre i wella diogelwch cleifion trwy ganfod a thrin yn gyflym sgil effeithiau andwyol a all ddigwydd wrth gael triniaeth imiwnotherapi.

28/09/22
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl gymwys yng Nghymru i gael brechlyn ffliw am ddim

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog unrhyw un sy'n gymwys i gael brechlyn ffliw am ddim i fanteisio ar y cynnig, er mwyn amddiffyn eu hunain ac eraill rhag salwch difrifol y gaeaf hwn.

20/09/22
Wythnos Ymwybyddiaeth CUP y Byd
07/09/22
Enwebu cynllun presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd am wobr genedlaethol
01/09/22
Llwyddiant Haf Cynaliadwy!
26/08/22
Llysgenhadon Ifanc yn dod ynghyd i wyrddio'r ganolfan
08/08/22
Jambori Haf Cynaliadwy!
03/08/22
Datganiad gan y Cyfarwyddwr Dros Dro a'r Cyfarwyddwr Clinigol
06/06/22
Cyfnod newydd o dreial triniaeth canser y fron yn cynnig gobaith newydd i gleifion na ellir eu gwella
15/09/21
SYMPLIFY

Mae'n haws trin canser os caiff ei ddiagnosio'n gynnar. Mae angen gwella llwybrau sgrinio a datblygu technolegau diagnostig newydd sy'n lleihau'r effaith ar adnoddau'r GIG gan ganfod yn gynharach y bobl sydd â chanser.