Neidio i'r prif gynnwy

Y newyddion diweddaraf

Erthyglau o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Velindre

02/02/23
4 Chwefror yw Diwrnod Canser y Byd
31/01/23
Canolfan Ganser Felindre yn lansio sgwrsfot deallusrwydd artiffisial o'r enw RITA

Mae'r tîm arloesi yng Nghanolfan Ganser Felindre wedi lansio sgwrsfot deallusrwydd artiffisial i gefnogi cleifion, eu hanwyliaid, ac aelodau'r cyhoedd.

30/01/23
Felindre'n cyflawni achrediad aur ar gyfer Techneg Aseptig Di-gyffwrdd

ANTT yw’r dull strategol o atal heintiau sy’n ymwneud â gofal iechyd, a chafodd ei ddatblygu gan ddefnyddio tystiolaeth seiliedig ar ymchwil. Mae fframwaith ANTT yn gosod safon ddiogel ac effeithiol o weithio y mae modd ei defnyddio ym mhob triniaeth.

24/01/23
Coleg Brenhinol y Meddygon yn lansio adroddiad pwysig i wasanaethau oncoleg acíwt

Heddiw (dydd Mawrth 24 Ionawr) mae Coleg Brenhinol y Meddygon (RCP) wedi lansio adroddiad newydd o bwys sy’n galw am fuddsoddi mewn gofal canser brys wrth y drws ffrynt.

12/12/22
Cyn-glaf canser ysbrydoledig yn bownsio'n ôl gyda'r bat

Mae pencampwr tenis bwrdd wedi talu teyrnged i'r driniaeth a gafodd yng Nghanolfan Ganser Felindre am ei helpu i wella’n llwyr ac ennill cystadlaethau cenedlaethol, ac mae eisiau cynnig gobaith i eraill.

08/12/22
Technoleg Iechyd Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 5 oed

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi dathlu ei ben-blwydd yn 5 oed gyda digwyddiad rhithwir oedd yn cynnwys siaradwyr o bob rhan o'r sectorau iechyd, gofal cymdeithasol ac arloesi yng Nghymru.

A graphic of the Velindre University NHS Trust logo.
A graphic of the Velindre University NHS Trust logo.
02/12/22
Datganiad: Gweithredu diwydiannol

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd staff sy’n perthyn i undeb y Coleg Nyrsio Brenhinol yn streicio ar ddau ddyddiad yng nghanol mis Rhagfyr, mae Felindre eisiau sicrhau ei chleifion a’i rhoddwyr gwaed bod cynllunio ar y gweill.

24/11/22
Technoleg Iechyd Cymru i ddathlu ei ben-blwydd yn 5 oed gyda digwyddiad rhithwir

Mae Technoleg Iechyd Cymru, a gafodd ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru yn 2017, yn asesu technolegau iechyd a gofal nad ydynt yn feddyginiaethau, ac yn cynhyrchu canllawiau cenedlaethol ar eu defnydd yng Nghymru.

21/11/22
Adnodd costau byw newydd gyhoeddi

Mae adnodd newydd wedi cael ei gyhoeddi i roi cymorth i gleifion a'u hanwyliaid yn ystod y cynnydd mewn costau byw.

08/11/22
Wythnos Therapi Galwedigaethol!
08/11/22
Diwrnod Radiograffeg y Byd Hapus!

Bob blwyddyn, rydym yn dathlu Diwrnod Radiograffeg y Byd i gyd-fynd â darganfod pelydrau-X ar 8 Tachwedd 1895.

Gwyliwch ein fideo ac ymunwch â ni i ddymuno Diwrnod Radiograffeg Byd Hapus i'n holl gydweithwyr anhygoel!

18/10/22
Dyma brif nodweddion Canolfan Ganser Felindre newydd

Mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ac ACORN yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu Canolfan Ganser newydd Felindre.

14/10/22
Diwrnod AHPs Hapus!
12/10/22
Cyflwyno cynlluniau manwl i gefnogi'r Ganolfan Ganser Felindre newydd

Ym Medi 2021, lawnsiwyd cystadleuaeth gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre i ddatblygu Canolfan Ganser Felindre newydd. Fe'i enillwyd gan gonsortiwm ACORN gyda dyluniadau ar gyfer canolfan ganser newydd hardd, cain, cynaliadwy a ddyluniwyd ar gyfer cleifion, staff a'r gymuned leol gyda thirwedd eithriadol a datrysiad budddaliadau cymunedol.

04/10/22
Byddwch yn Barod am Driniaeth – Colorectol Digital (BETR-C Digidol) – cyfle i gynnwys y cyhoedd
03/10/22
Oncolegwyr Felindre yn ennill gwobr ryngwladol fawreddog

Llongyfarchiadau i Dr Ricky Frazer, Dr Senjuti Gupta a gweddill y tîm y tu ôl i'r poster arobryn hwn yng Nghyngres Cymdeithas Ewropeaidd Oncoleg Feddygol (ESMO).

29/09/22
Lansio gwasanaeth newydd i ganfod a thrin sgil effeithiau andwyol yn gyflym i gleifion imiwnotherapi yn ne-ddwyrain Cymru

Mae gwasanaeth arloesol newydd wedi ei lansio yng Nghanolfan Ganser Felindre i wella diogelwch cleifion trwy ganfod a thrin yn gyflym sgil effeithiau andwyol a all ddigwydd wrth gael triniaeth imiwnotherapi.

28/09/22
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl gymwys yng Nghymru i gael brechlyn ffliw am ddim

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog unrhyw un sy'n gymwys i gael brechlyn ffliw am ddim i fanteisio ar y cynnig, er mwyn amddiffyn eu hunain ac eraill rhag salwch difrifol y gaeaf hwn.

20/09/22
Wythnos Ymwybyddiaeth CUP y Byd
07/09/22
Enwebu cynllun presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd am wobr genedlaethol