Neidio i'r prif gynnwy

Y newyddion diweddaraf

Erthyglau o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Velindre

28/09/22
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl gymwys yng Nghymru i gael brechlyn ffliw am ddim

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog unrhyw un sy'n gymwys i gael brechlyn ffliw am ddim i fanteisio ar y cynnig, er mwyn amddiffyn eu hunain ac eraill rhag salwch difrifol y gaeaf hwn.

20/09/22
Wythnos Ymwybyddiaeth CUP y Byd
07/09/22
Enwebu cynllun presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd am wobr genedlaethol
01/09/22
Llwyddiant Haf Cynaliadwy!
26/08/22
Llysgenhadon Ifanc yn dod ynghyd i wyrddio'r ganolfan
08/08/22
Jambori Haf Cynaliadwy!
03/08/22
Datganiad gan y Cyfarwyddwr Dros Dro a'r Cyfarwyddwr Clinigol
06/06/22
Cyfnod newydd o dreial triniaeth canser y fron yn cynnig gobaith newydd i gleifion na ellir eu gwella
15/09/21
SYMPLIFY

Mae'n haws trin canser os caiff ei ddiagnosio'n gynnar. Mae angen gwella llwybrau sgrinio a datblygu technolegau diagnostig newydd sy'n lleihau'r effaith ar adnoddau'r GIG gan ganfod yn gynharach y bobl sydd â chanser.