Neidio i'r prif gynnwy

Ein Gwerthoedd

Cyfieithu Ymddiriedolaethau GIG Prifysgol Velindre
Gwerthoedd sefydliadol i ymddygiadau

Mae'r pedwar Gwerth hyn (a gymeradwywyd yn 2015) yn dilyn dadansoddiad o adborth sylweddol gan staff a fu'n gweithio i'r holl Is-adrannau, proffesiynau a grwpiau staff yn yr Ymddiriedolaeth. Maent yn disgrifio'r agweddau ar Ymddiriedolaeth GIG Velindre sydd gennym eisoes, ac mae'n rhaid iddynt barchu ac amddiffyn; a hefyd yr hyn sy'n rhaid i ni ddod er mwyn cyflawni ein huchelgeisiau sefydliadol mewn GIG modern.

A yw'n amlwg i chi beth mae pob un o'r Gwerthoedd hyn yn ei olygu yn ymarferol? Er mwyn ein helpu i ddeall y realiti ohonynt yn ein rolau o ddydd i ddydd rydym wedi gweithio gydag ystod eang o staff o bob rhan o'r sefydliad i greu'r rhestr hon o ymddygiadau sy'n disgrifio'n glir 'sut' y dylem ... ac na ddylem ' t ymddwyn os ydym am fod yn driw i'n Gwerthoedd sefydliadol.