Neidio i'r prif gynnwy

Amseroedd ymweld

Pryd mae amseroedd ymweld?

Yr oriau ymweld yw 2-5pm a 6-8pm . Rydym yn gweithredu system 'amser bwyd gwarchodedig' lle mae'r holl weithgaredd clinigol ar y wardiau yn cael ei leihau i'r lleiafswm amser bwyd.

I gael gwybodaeth am gyrraedd atom ar drên, bws neu gar, gweler y dolenni isod.

 

Canolfan Ganser Felindre, Heol Felindre, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 2TL
Ffôn: 029 2061 5888