Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Ganser Felindre

Mae croeso i chi gyfathrebu â ni yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Ffôn: 029 2061 5888 Ffacs: 029 2052 2694
 

Rhifau cyswllt cyffredinol i gleifion

Apwyntiadau cleifion allanol: 029 2031 6234
Cemotherapi: 029 2031 4987/6248/6529
Radiotherapi: 029 2019 6836
Cludiant Cleifion : 030 0123 2302

Dewch o hyd i wybodaeth gyswllt am y Llinell Gymorth Triniaeth a gwasanaethau cleifion eraill.

  • Y gorsafoedd trên agosaf yw Llandaff a Coryton (tua 10-15 munud ar droed o Velindre). Gellir dod o hyd i amseroedd trenau o Trafnidiaeth Cymru. Mae bws Caerdydd Rhif 24 a 25 yn stopio ychydig y tu allan i'n prif fynedfa.
  • Am amseroedd bysiau gweler gwefan Bws Caerdydd.
  • I'r rhai sy'n teithio mewn car, mae parcio am ddim ar gael ar y safle *.
    * Mae Velindre yn safle prysur, a dylai unrhyw un sy'n teithio mewn car ganiatáu digon o amser i barcio.

Canolfan Ganser Felindre, Heol Felindre, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 2TL
Ffôn: 029 2061 5888