Neidio i'r prif gynnwy
Donna Mead

Cadeirydd

Amdanaf i

Cadeirydd

Mae'r Athro Donna Mead wedi bod yn nyrs gofrestredig ers dros 40 mlynedd; ei holl fywyd gwaith yn cael ei dreulio mewn gwasanaeth cyhoeddus naill ai ym maes iechyd neu addysg. Mae wedi gweithio mewn ysbytai a phrifysgolion ledled Cymru mewn rolau sy'n cynnwys clinigwr, ymchwilydd ac addysgwr. Bu'n Ddeon cyfadran fawr o Gwyddorau Bywyd ac addysg am 18 mlynedd. Adlewyrchir ei chefndir ym maes iechyd ac addysg yn y cyfrifoldebau a'r rolau sydd ganddi heddiw. Mae'r rhain yn cynnwys Cadeirydd Ymddiriedolaeth Prifysgol Felindre a Llywodraethwr Coleg Castell-nedd Port Talbot (Grŵp). Mae Donna hefyd yn aelod etholedig o Goleg Brenhinol y Nyrsys yng Nghymru. 

Mae Donna wedi treulio ei bywyd yn byw yng Nghymoedd Cymru ac, nid yw'n syndod ei bod yn ymwneud â gweithgareddau sy'n helpu cymunedau'r cymoedd i feithrin gwydnwch. Un gweithgaredd o'r fath yw Fel Cyfarwyddwr Cwmni Buddiannau Cymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd. 

Mae Donna yn Gymrawd Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru, yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, mae ganddi Ddoethuriaeth anrhydeddus o Brifysgol Abertawe, mae'n Gomander yn nhrefn Sant Ioan ac yn 2008 dyfarnwyd yr OBE iddi am wasanaethau i iechyd a nyrsio