Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfod â'r bwrdd

Aelodau annibynnol

 

 

Cyfarwyddwyr

 

 

 

Cofrestr Buddiannau

Mae'n ofynnol i Aelodau'r Bwrdd ddatgan unrhyw fuddiannau personol neu fusnes sydd ganddynt a allai effeithio ar ymddygiad eu rôl fel Aelod o'r Bwrdd, neu y canfyddir ei fod yn effeithio arno. Mae hyn yn cynnwys unrhyw fuddiannau a allai ddylanwadu ar eu dyfarniad wrth gynnal busnes y Bwrdd. Rhaid i Aelodau'r Bwrdd hefyd ddatgan unrhyw fuddiannau sydd gan aelodau o'r teulu neu bobl neu gyrff y maent yn gysylltiedig â hwy.

Mae'r Gofrestr Buddiannau yn cynnwys manylion yr holl Gyfarwyddiaethau a buddion perthnasol a materol eraill sydd wedi'u datgan gan Aelodau'r Bwrdd. Ysgrifennydd y Bwrdd sy'n dal y Gofrestr, a bydd yn cael ei diweddaru yn ystod y flwyddyn, fel y bo'n briodol, i gofnodi unrhyw fuddiannau newydd, neu newidiadau i'r buddion a ddatganwyd gan Aelodau'r Bwrdd. Bydd y Gofrestr yn destun adolygiad blynyddol.

Bydd y Gofrestr ar gael i'w gweld ym mhob cyfarfod cyhoeddus o'r Bwrdd.