Neidio i'r prif gynnwy

SYMPLIFY

Gellir canfod DNA o gelloedd canser (o'r enw cfDNA) yn y gwaed wrth i'r tiwmor ddatblygu. Gall ymchwilwyr fanteisio ar hyn, trwy ddatblygu technolegau sy'n canfod cfDNA, ac felly ganfod canserau yn gynharach na'r llwybrau presennol.

Mae'r astudiaeth SYMPLIFY yn ei lle i asesu perfformiad un prawf canfod cynnar aml-ganser (MCED) o'r fath.

Bydd recriwtio yn dechrau ym mis Gorffennaf 2021. Bydd SYMPLIFY yn asesu perfformiad y prawf MCED mewn pobl a anfonir drwy un o bum llwybr atgyfeirio cyflym gan eu meddyg teulu, oherwydd eu bod yn arddangos symptomau a allai fod yn ganser. Bydd y bobl sy'n cymryd rhan yn yr astudiaeth yn cael eu prawf (profion) diagnostig yn y ffordd arferol, ond byddant hefyd yn rhoi sampl gwaed a chaniatâd i'r tîm SYMPLIFY wirio eu cofnodion iechyd yn ddiweddarach i weld a gawsant eu diagnosio â chanser, a pha apwyntiadau a profion eraill a gawsant.

Ar ddiwedd yr astudiaeth, ar ôl profi'r gwaed gyda'r prawf MCED, bydd y tîm yn deall mwy am ba mor dda y mae'n gweithio yn y grŵp hwn o bobl. Bydd hyn yn eu helpu i ddylunio treial arall lle gallant wirio sut i weithredu'r prawf i benderfynu pwy sydd angen atgyfeiriad cyflym i chwilio am ganser posibl, a pha brofion i'w defnyddio yn dilyn canlyniad MCED cadarnhaol.

Mae'r Astudiaeth SYMPLIFY yn gydweithrediad rhwng Adran Oncoleg Prifysgol Rhydychen, Y Grŵp Ymchwil Canser yn Adran Gwyddorau Iechyd Gofal Sylfaenol Nuffield, y Swyddfa Treialon Clinigol Oncoleg , a’r Uned Treialon Clinigol Gofal Sylfaenol.

Ar hyn o bryd, mae SYMPLIFY yn recriwtio mewn safleoedd ledled y DU, gan gynnwys 13 o Ymddiriedolaethau GIG yn Lloegr ac 19 o ysbytai ardal yng Nghymru a gydlynir gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.