Neidio i'r prif gynnwy

Brechlyn ar gyfer covid-19

Vaccines save lives logo (COFID-19)

Bydd effaith brechlyn COVID-19 diogel ac effeithiol yn cynnig amddiffyniad unigol yn ogystal â mwy o amddiffyniad i'n hanwyliaid a'n cymunedau. Gallai olygu bod cyfyngiadau'n cael eu llacio ac y gallwn symud ymhellach tuag at ddychwelyd i fywyd mwy arferol o ddydd i ddydd.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler Iechyd Cyhoeddus Cymru Gwybodaeth Brechlyn COVID-19 - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

Bellach, mae gennym frechlyn COVID-19 diogel ac effeithiol i’w ddefnyddio yng Nghymru. Cyhoeddiad llawn ga Llywodraeth Cymru yma.