Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth Ddeietegol

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn gyflym, rhestrir ein taflenni cyffredinol eraill isod.

Os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, cysylltwch â'n Rheolwr Gwybodaeth i Gleifion: e-bostiwch pwy fydd yn ceisio cynorthwyo.

Diet meddal
17/03/21
Diet meddal

Mae'r daflen hon ar gyfer pobl sy'n profi anawsterau llyncu. Gallai hyn fod oherwydd eich salwch neu eich triniaeth.  Mae'r daflen yn awgrymu syniadau ar gyfer prydau ar gyfer bwydydd meddalach.  Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt y dietegwyr ar ddiwedd y daflen hon.

Os oes gennych geg ddolurus sych
17/03/21
Os oes gennych geg ddolurus sych

Os oes gennych geg ddolurus sych

Problemau bwyta
17/03/21
Problemau bwyta

Problemau bwyta