Neidio i'r prif gynnwy

Cyfamod y Lluoedd Arfog

Beth ydy Cyfamod y Lluoedd Arfog?

Armed Forces Covenant image Mae’r Cyfamod yn addewid gwirfoddol gan sefydliadau unigol sydd yn dymuno arddangos eu cefnogaeth i’r Lluoedd Arfog.  Mae’r addewid yn cael ei wneud i aelodau o’r lluoedd arfog sy’n gwasanaethu, milwyr wrth gefn a chyn-filwyr, ac mae’n cynnwys mynediad i wasanaethau a chyflogaeth.

Dyfarnwyd y cyfamod Efydd i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ym mis Ebrill 2019, ac mae'r Ymddiriedolaeth yn gweithio tuag at gyflawni’r Lefel Arian. Mae copi o’r gydnabyddiaeth Efydd ar gael yma.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar y Cyfamod ar Armed Forces Covenant website

Milwyr wrth Gefn a Chyn-filwyr – gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn croesawu ceisiadau gan filwyr wrth gefn sy’n gwasanaethu, a chyn-filwyr, gan gydnabod a gwerthfawrogi’r profiad ychwanegol a sgiliau trosglwyddadwy maen nhw’n eu datblygu trwy eu hyfforddiant yn y lluoedd arfog a’u gyrfa filwrol, megis gwaith tîm, datrys problemau, arweinyddiaeth, ymrwymiad, penderfynolrwydd a hunan hyder.

Mae gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre Bolisi ar gyfer Milwyr wrth Gefn, sy'n eich cefnogi i gyflawni unrhyw ofynion hyfforddiant. Mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn ymfalchïo hefyd, yn y ffaith ei bod yn gyflogwr hyblyg, sy'n rhoi mynediad i Bolisi Gweithio Hyblyg. 

Mae gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre amrywiaeth o gyfleoedd gyrfaol, yn amrywio o rolau rheoli gweinyddol/rheoli prosiectau, i rolau clinigol, gwyddonol a thechnegol yng Nghanolfan Ganser Felindre a Gwasanaeth Gwaed Cymru. I gael gwybod mwy am wahanol adrannau o’n Hymddiriedolaeth, cliciwch yma.  Gallwch weld rhestr o'n swyddi gwag presennol yn NHS Jobs

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, Uned 2,Cwrt Charnwood, Parc Nantgarw, Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QZ
Rhif ffôn: 029 2019 6161