Neidio i'r prif gynnwy

Strwythur y Bwrdd a'r Pwyllgor

Strwythur Bwrdd a Phwyllgor Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Velindre

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn atebol am Lywodraethu, Rheoli Risg a Rheolaeth Fewnol am y gwasanaethau hynny a reolir yn uniongyrchol a'r rhai a reolir trwy drefniadau cynnal. Fel Swyddog Atebol, mae'r Prif Weithredwr yn gyfrifol am gynnal strwythurau a gweithdrefnau llywodraethu priodol yn ogystal â system gadarn o reolaeth fewnol sy'n cefnogi cyflawni polisïau, nodau ac amcanion y sefydliad, wrth ddiogelu'r arian cyhoeddus ac asedau'r sefydliad hwn y mae'r Mae'r Prif Weithredwr yn bersonol gyfrifol. Cyflawnir y rhain yn unol â'r cyfrifoldebau a neilltuwyd gan Swyddog Cyfrifyddu GIG Cymru.

Mae sefydlu a gweithredu effeithiol y Bwrdd a'r Pwyllgorau yn yr Ymddiriedolaeth yn rhan allweddol o fframwaith llywodraethu a sicrwydd y sefydliad. Mae'r Bwrdd wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw wrth gynnal ei holl fusnes.

Rôl y Bwrdd a'i Bwyllgorau a'u pwysigrwydd i'r Fframwaith Llywodraethu a Sicrwydd

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, Uned 2,Cwrt Charnwood, Parc Nantgarw, Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QZ
Rhif ffôn: 029 2019 6161