Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Cyhoeddi

Yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y Ddeddf), mae'n rhaid i bob awdurdod cyhoeddus fabwysiadu a chynnal Cynllun Cyhoeddi.  Mae'r Ddeddf yn mynnu y bydd pob awdurdod cyhoeddus yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael i'r cyhoedd mewn ffordd ragweithiol.

Mae'r Cynllun Cyhoeddi Model a'r Ddogfen Ddiffinio ar gyfer Cyrff Iechyd yng Nghymru, a  gynhyrchir gan y Comisiynydd Gwybodaeth, yn diffinio saith dosbarth cyffredinol o wybodaeth fel y nodir isod: