Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd a phapurau

Bydd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn cynnal ei rhith-gyfarfod o Fwrdd yr Ymddiriedolaeth yn gyhoeddus ar 14.06.2022

Bydd y cyhoedd yn gallu gwylio’r cyfarfod ar y platfform fideogynadledda Zoom.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar 14.06.2022 rhwng 10.00am and 11.00am. Gallwch fynegi eich diddordeb i fynychu’r cyfarfod drwy glicio ar y ddolen ganlynol: 

Zoom Link 14/06/2022

Fel aelod o'r cyhoedd, gallwch fynychu'r cyfarfod fel gwyliwr.  Mae hynny'n golygu y gallwch weld a chlywed y drafodaeth, ond ni fyddwch yn gallu cymryd rhan ynddo.  

Rydym yn bwriadu darparu recordiad fideo o'r cyfarfod, a fydd ar gael ar y wefan yn fuan wedyn. Am y rheswm hwnnw, rydym yn gofyn ichi beidio â recordio’r cyfarfod eich hun. 
 

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, Uned 2,Cwrt Charnwood, Parc Nantgarw, Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QZ
Rhif ffôn: 029 2019 6161