Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd a phapurau

Fel aelod o'r cyhoedd, gallwch fynychu'r cyfarfod fel gwyliwr.  Mae hynny'n golygu y gallwch weld a chlywed y drafodaeth, ond ni fyddwch yn gallu cymryd rhan ynddo.  

Cewch gofrestru eich diddordeb mewn mynychu unrhyw un o'r cyfarfodydd trwy glicio ar y ddolen Zoom ger dyddiad y cyfarfod isod. Bydd hon ar gael 10 diwrnod cyn y cyfarfod.

Rydym yn bwriadu darparu recordiad fideo o'r cyfarfod, a fydd ar gael ar y wefan yn fuan wedyn. Am y rheswm hwnnw, rydym yn gofyn ichi beidio â recordio’r cyfarfod eich hun.

Cyfarfodydd Bwrdd

  • 26 Mawrth 2024, 10am-2pm, Pencadlys yr Ymddiriedolaeth
  • 23 Mai 2024, 10am-2pm, Pencadlys yr Ymddiriedolaeth
  • 30 Gorffennaf 2024, 10am-2pm, Pencadlys yr Ymddiriedolaeth
  • 26 Medi 2024, 10am-2pm, Pencadlys yr Ymddiriedolaeth
  • 28 Tachwedd 2024, 10am-2pm, Pencadlys yr Ymddiriedolaeth
  • 30 Ionawr 2025, 10am-2pm, Pencadlys yr Ymddiriedolaeth
  • 27 Mawrth 2025, 10am-2pm, Pencadlys yr Ymddiriedolaeth

Papurau ac Agenda Cyfarfod Bwrdd yr Ymddiriedolaeth

Recordiadau o gyfarfodydd y Bwrdd

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, Uned 2,Cwrt Charnwood, Parc Nantgarw, Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QZ
Rhif ffôn: 029 2019 6161