Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Ganser Velindre

Ffôn: 029 2061 5888 Ffacs: 029 2052 2694

Canolfan ddiagnostig a thriniaeth canser arbenigol wedi'i lleoli ar gyrion Caerdydd. Rydym yn darparu gwasanaethau i dros 1.5 miliwn o bobl ledled De Ddwyrain Cymru a thu hwnt. Bob blwyddyn rydym yn trin dros 5,000 o atgyfeiriadau newydd a thua 50,000 o gleifion allanol. Mae ein staff o dros 670 yn gweithio fel tîm clos. Ein nod yw darparu'r gofal a'r driniaeth orau bosibl i chi a'ch teulu.

Rhifau Cyswllt Cleifion

Apwyntiadau cleifion allanol: 029 2031 6234

Cemotherapi: 029 2031 6248

Radiotherapi: 029 2019 6836

Cludiant Cleifion : 030 0100 0012

  • Y gorsafoedd trên agosaf yw Llandaff a Coryton (tua 10-15 munud ar droed o Velindre). Gellir dod o hyd i amseroedd trenau o Trafnidiaeth Cymru (dolen we allanol). Mae bws Caerdydd Rhif 24 a 25 yn stopio ychydig y tu allan i'n prif fynedfa.
  • Am amseroedd bysiau gweler gwefan Bws Caerdydd (dolen we allanol).
  • I'r rhai sy'n teithio mewn car, mae parcio am ddim ar gael ar y safle *.
    * Mae Velindre yn safle prysur, a dylai unrhyw un sy'n teithio mewn car ganiatáu digon o amser i barcio.

Canolfan Ganser Felindre, Heol Felindre, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 2TL
Ffôn: 029 2061 5888