Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch / Dewch o hyd i ni

Mae gennym dri phrif safle, sef Pencadlys Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, Canolfan Ganser Felindre a Gwasanaeth Gwaed Cymru. I weld manylion am bob gwefan, gweler y dolenni / tudalennau isod.

 

 

Ymholiadau'r cyfryngau

Rydym yn delio â phob ymholiad i’r cyfryngau sy'n ymwneud â'r Ymddiriedolaeth, gan gynnwys Bwrdd yr Ymddiriedolaeth, Canolfan Ganser Felindre a Gwasanaeth Gwaed Cymru.

Gall newyddiadurwyr gysylltu â ni trwy’r ffyrdd canlynol: velindre.communications@wales.nhs.uk

 

Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym am fod yn lle diogel er mwyn i bawb rannu eu barn, gofyn cwestiynau a gwneud awgrymiadau.

I helpu pawb i ddeall sut y byddwn yn monitro ac yn cymedroli ein sianeli, rydym wedi datblygu rheolau ymgysylltu.

Mae disgwyl i bawb sy’n ymgysylltu â ni ddilyn y rheolau hyn.

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, Uned 2,Cwrt Charnwood, Parc Nantgarw, Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QZ
Rhif ffôn: 029 2019 6161