Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol VUNHST

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Roedd Prifysgol Felindre Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolaeth GIG a gynhaliwyd ar ddydd Mercher, 28 Gorffennaf am 14:00 pm.

Mae adroddiadau a gyflwynir yn y cyfarfod hwn ar gael isod.

Yn unol â'n hymrwymiad tuag at ddatblygu cynaliadwy rydym wedi penderfynu argraffu copïau yn unig ar gais. Gellir cael copïau electronig o'r Adroddiad Blynyddol ar wefan yr Ymddiriedolaeth (uchod) , os oes angen copi caled o'r adroddiadau neu'r agenda a'r papurau ategol arnoch mewn fformat amgen, megis sain, print bras neu Braille, cysylltwch â ni yn -

Cyfeiriad: Uned 2 Charnwood Court Heol Billingsley, Parc, Nantgarw, Caerdydd CF15 7QZ
E-bost:
Corporate.Services2@wales.nhs.uk
Ffôn: 02920 196161

Diolch Diolch.

Yr Athro Donna Mead OBE, Cadeirydd