Neidio i'r prif gynnwy

Mae Ap Ymwybyddiaeth Ofalgar Velindre bellach wedi lansio'n swyddogol!

Mindfullness app image Rydyn ni mor gyffrous i rannu'r ap newydd sbon rhad ac am ddim hwn gyda chi, sydd wedi'i greu gan y tîm Seicoleg yma yng Nghanolfan Ganser Velindre a'i ariannu gyda chefnogaeth Michele Pengelly trwy Gronfa Gofalwyr Cymru.

Mae'r App yn fwriadol nad yw'n benodol i ganser fel y gall unrhyw un ddefnyddio ymwybyddiaeth ofalgar fel offeryn i reoli straen a phryder.

Yn benodol, mae'r App yn ddefnyddiol iawn i helpu i gefnogi cleifion trwy eu profiad canser. Bydd gwrandawyr yn cael eu tywys trwy ymarferion ymwybyddiaeth ofalgar i helpu i wella iechyd meddwl a lles a gellir eu defnyddio cyn, yn ystod neu ar ôl triniaeth ysbyty. Mae yna hefyd elfen ymlacio i'r App sydd wedi'i darparu trwy garedigrwydd y tîm Therapi Galwedigaethol yma yn Velindre.

Mae Cynghorydd Macmillan, Julie Armytage a Tara Daisley-Devoy, Seicolegydd Cynorthwyol ar flaen y gad yn y prosiect hwn. Dywedodd Julie wrthym “Gall canser effeithio ar bawb a gall yr Ap helpu cleifion, aelodau o’r teulu, gofalwyr a staff fel ei gilydd i reoli meddyliau, teimladau ac emosiynau anodd yn well gyda’r nod o leihau pryder a gwella lles cyffredinol.

Dyluniwyd yr ap i gerdded gwrandawyr trwy ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar, dod i ddeall sut mae ymwybyddiaeth ofalgar yn gweithio a rhoi rhywfaint o fewnwelediad i sut y gellir ei ddefnyddio i drin sefyllfaoedd bywyd go iawn yn fwy effeithiol ”.

Mae Velindre yn annog pawb i ddefnyddio'r Ap Ymwybyddiaeth Ofalgar.

Dadlwythwch yr ap nawr:

Chwarae Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.velindrecc.mindfulness&hl=en_GB

Siop App: https://itunes.apple.com/gb/app/velindre-mindfulness-app/id1450624693?mt=8

Ffynhonnell: Canolfan Ganser Velindre