Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion wedi'u Archifo

02/12/22
Dim mynediad i'r wefan oherwydd gwaith cynnal a chadw sydd wedi'i gynllunio
A person is using a laptop, with a pen and paper also on the desk.
A person is using a laptop, with a pen and paper also on the desk.

Cofiwch na fydd ein gwefan ar gael dros dro oherwydd gwaith cynnal a chadw sydd wedi’i gynllunio rhwng 6-9 pm ar ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022.

13/09/22
Dydd Llun 19 Medi – gwasanaeth canser yn parhau fel yr arfer
13/09/22
Diweddariad: Sesiynau Galw Heibio Cymunedol ar gyfer Canolfan Ganser newydd Felindre

Yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi'r Frenhines Elizabeth II, bydd y sesiynau galw heibio a fydd yn cael eu cynnal yng Nghlwb Rygbi'r Eglwys Newydd i drafod Canolfan Ganser newydd Felindre nawr yn cael ei aildrefnu cyn gynted ag sy’n bosibl ag ar ôl yr angladd.

08/09/22
Datganiad: Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II

Ar ran Bwrdd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a’i staff, hoffem fynegi ein cydymdeimlad diffuant i deulu Ei Mawrhydi y Frenhines yn sgil y newyddion hynod o drist ynglŷn â’i marwolaeth.

07/12/20
Datganiad gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre
Nuffield Trust image
Nuffield Trust image
21/10/20
Hysbysiad Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol – 22 Hydref 2020
21/10/20
Penodi Ymddiriedolaeth Nuffield i roi cyngor ar fodel clinigol Felindre
10/05/19
Mae Ap Ymwybyddiaeth Ofalgar Velindre bellach wedi lansio'n swyddogol!
12/04/20
Donna Campbell

Gyda thristwch anhygoel, ein bod yn rhoi gwybod ichi fod Donna Campbell, un o'n Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd Canolfan Ganser Velindre, wedi marw ddydd Gwener (10fed Ebrill 2020).

19/09/19
Gwasanaeth newydd yn lleddfu'r sgil-effeithiau o drin canser y pen a'r gwddf

Bydd y gwasanaeth cyntaf o’i fath yng Nghymru, yng Nghanolfan Ganser Felindre, yn lledfu’r sgil-effeithiau o drin canser y pen a’r gwddf.