Neidio i'r prif gynnwy

Acordion cymorth eiriolaeth

19/07/22
Pa gymorth eiriolaeth sydd ar gael i godi pryderon?

Os na allwch ddatrys eich pryder yn anffurfiol gyda'r sefydliad perthnasol, neu os byddai'n well gennych godi eich pryder yn ffurfiol, mae'r Cyngor Iechyd Cymuned yn cynnig gwasanaeth eiriolaeth annibynnol ar gyfer cwynion a all eich helpu.

Gall y Cyngor Iechyd Cymuned hefyd eich helpu i wneud cwyn i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

https://bwrddcic.gig.cymru/help-a-gwybodaeth/sut-y-gall-cicau-eich-helpu-i-godi-pryder-am-wasanaethaur-gig/