Neidio i'r prif gynnwy

Beth mae COVID-19 Nosocomiaidd yn ei olygu?

Yn yr achos hwn, ystyr "COVID-19 Nosocomiaidd" yw heintiau COVID-19 a ddaliwyd mewn ysbyty neu leoliad gofal iechyd arall.

Haint neu heintiau a ddelir yn ystod y broses o dderbyn gofal iechyd, pan nad oedd yr haint hwnnw'n bresennol pan dderbyniwyd y person i'r ysbyty neu’r lleoliad gofal iechyd, yw heintiau nosocomiaidd. Enw arall arnynt yw "heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd". Gallant ddigwydd mewn gwahanol rannau o ofal iechyd, megis mewn ysbytai, cyfleusterau gofal hirdymor, a lleoliadau triniaeth ddydd. Gall yr haint ymddangos hefyd ar ôl i’r claf gael ei ryddhau o leoliad gofal iechyd, ond fe'i priodolir i'r amser yr oedd yr unigolyn mewn cysylltiad â'r lleoliad gofal iechyd.