Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth 'Headstrong'

Gwasanaeth am ddim ar golli gwallt i gleifion canser

I lawer o bobl, yn enwedig menywod, mae colli gwallt yn gallu bod mor ddramatig â’r diagnosis canser cychwynnol.  Mae’n effeithio ar hunanhyder a lles yr unigolyn.  Mae’r gwasanaeth ‘Headstrong’ yn cynnig cyngor a chymorth ymarferol gan wirfoddolwyr hyfforddedig i unrhyw un sydd wedi colli gwallt.  Mae gan lawer brofiad personol o ganser a cholli gwallt, ac yn deall yr hyn rydych yn ei deimlo.  Byddwch yn dysgu sut i ofalu am eich gwallt a chroen y pen cyn, yn ystod ac ar ôl eich triniaeth.  Byddwch hefyd yn dysgu technegau clymu sgarff, a gallwch roi cynnig ar amrywiol hetiau, sgarffiau, rhimynnau a gwallt gosod.  Dylai hyn helpu i wella eich hunanhyder a’ch hunan-barch.

Mae’r gwasanaeth yma yn rhad ac am ddim.  Mae apwyntiadau awr o hyd ar gael bob dydd Mercher yn ward Rowan yng Nghanolfan Ganser Felindre.  Mae croeso mawr i’r rhai hynny sydd yn colli eu gwallt oherwydd triniaeth ar gyfer unrhyw fath o ganser.  I wneud apwyntiad, ffoniwch y Ganolfan Gwybodaeth i Gleifion ar 02920 196132.

Canolfan Ganser Felindre, Heol Felindre, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 2TL
Ffôn: 029 2061 5888