Neidio i'r prif gynnwy

RITA

 

*Sylwch fod y fersiwn Gymraeg yn cael ei datblygu'n gynnar ac efallai y bydd rhai gwallau'n dod yn ôl. Rydym yn gweithio ar fersiwn bwrpasol gwbl weithredol yn ystod y misoedd nesaf.

 

Mae RITA yn AI Chatbot sy'n cael ei bweru gan ddeallusrwydd artiffisial, wedi'i hyfforddi i ddeall ac ymateb i gwestiynau cyffredin defnyddwyr, gan ddefnyddio prosesu iaith naturiol i ddysgu o ryngweithio blaenorol a darparu atebion deallus. Mae RITA yn gynorthwyydd rhithwir a all helpu cleifion, teuluoedd a gofalwyr gydag unrhyw gwestiynau sydd ganddynt cyn mynychu'r Ganolfan Ganser am y tro cyntaf erioed. Mae hi wedi cael ei chreu gan y tîm Arloesi a’i hyfforddi gyda chymorth clinigwyr, staff a chleifion i ddarparu atebion i amrywiaeth o ymholiadau a chyfeirio defnyddwyr at wybodaeth ddefnyddiol. I gysylltu â’r tîm y tu ôl i brosiect RITA, cysylltwch â’r adran arloesi yn:

E-Bost: Velindre.Innovation@wales.nhs.uk
Ffôn: 02920 615 888

Stori Rita

Mae ein cynorthwyydd AI wedi'i ysbrydoli gan ein derbynnydd ein hunain! Mae Rita wedi gweithio yn Felindre ers 19 mlynedd a dim ond yn ddiweddar ymddeolodd ym mis Rhagfyr 2021 cyn dychwelyd yn y flwyddyn newydd i helpu pan fo angen gyda sifftiau banc. Roedd y rôl yn rhoi llawer o foddhad i Rita, sef y llinell gyntaf o gyfathrebu a chymorth i gleifion a’u teuluoedd pan fyddant ar eu mwyaf bregus.

Roedd Rita’n derbyn 1200 o alwadau’r dydd ar gyfartaledd o’r brif dderbynfa, gan ateb llawer o ymholiadau a chysylltu galwyr â’r adrannau priodol. Gyda defnydd ein cynorthwyydd AI, ein nod yw lleihau'r baich hwn trwy ddarparu'r un atebion defnyddiol i gleifion a'u teuluoedd trwy ein rhyngwyneb defnyddiwr ar-lein - 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos!