Neidio i'r prif gynnwy
Martin Veale
Martin Veale

Amdanaf i

Mae Martin Veale yn gyfarwyddwr anweithredol yn Chwaraeon Cymru, ac yn gyfarwyddwr cronfa gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd. Mae’n aelod o bwyllgorau archwilio cynghorau Sir Benfro a Blaenau Gwent, Hafod, ac adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru hefyd, ac yn aelod o’r pwyllgor safonau yng nghyngor Merthyr Tudful. 
 
Mae Martin yn gwasanaethu fel ynad, ac mae’n llywodraethwr yng Ngholeg Gwent ac yn ysgol uwchradd ei ferch.

Mae’n gyfrifydd ac yn archwilydd cymwysedig, ac mae ei yrfa ym meysydd cyllid, archwilio, risg a llywodraethu corfforaethol yn cwmpasu llywodraeth leol a chanol, y GIG a'r sector preifat hefyd.  
 
Cafodd Martin ei fagu yng Nglynebwy, ac mae bellach yn byw ym Mhontypridd gyda'i wraig a'i ferch.